ข่าวประชาสัมพันธ์

NTI Model.mp4

หากไม่เห็นอะไรที่ด้านบน ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง

Carousel imageCarousel image

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2564


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พระครูสังฆรักษ์จักรพล สายอินแก้ว รองผู้อำนวยการ
"มอบเสื้อช็อป"

ให้นักเรียนสามเณรเพื่อใช้ในการสวมใส่ไปปฏิบัติงานช่างที่เพื่อป้องกันความสกปรก หรือเพื่อป้องกันอันตรายอื่น ๆ เพราะเนื้อผ้ามีความแข็งแรงและทนทานกว่าชุดที่ใส่ไปเรียนทั่วไป เช่น การทดลองในห้องแล็บ , การเชื่อมเหล็กหรือโลหะต่าง ๆ เป็นต้น

วัน จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยแห่เทียนไปถวาย จำนวน 6 วัด คือ วัดพญาภูพระอารามหลวง , วัดภูมินทร์, วัดมิ่งเมือง , หัวข่วง , วัดกู่คำ , และวัดมณเฑียร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป

วัน ศุกร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมถวายความรู้ เรื่อง Covid 19

นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

(หมอบอย)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลน่าน

ได้มาถวายความรู้เรื่อง Covid 19 แก่คณะครู-บุคลากรและลูกสามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ตามมาตรการป้องกัน Covid 19

เวลา 08.00 วัน อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

ร่วมกับ

คณะผู้บริหาร ร.ร.ปส.

ออกนิเทศ นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนฯ (กพด.) โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เวลา 09.30 วัน พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ส.2564

(ข้อมูลเพิ่มเติม)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร จังหวัดน่าน ได้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง ผจล.วัดพระธาตุช้างค้ำฯ เป็นประธานฯ พร้อมคณะกรรมโรงเรียน และพระครูสิรินันทวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เลขานุการในการประชุม เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระยะกลาง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

จัดพิธี สืบพระชาตาหลวง​ถวายพระพรแด่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี​ ​ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม​ แผนกสามัญศึกษา​ จังหวัดน่าน​ ๑๖ โรงเรียน

โดยมีต้นเสียงจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดภูเก็ต


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


อนุโมทนาบุญกับคุณโยม สลักฤทัย กองประเสริฐและครอบครัว บริษัท The Icon กรุ๊ป และคณะท่าน ดร.ศรัณย์ สิงท์ทนพร้อมคณะญาติธรรม #ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผลไม้

แด่ภิกษุสามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ถึงจำนวน 237 รูป นี้จงเป็นผลพรย้อนกลับแปลเป็นบุญหนุนนำให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมอนุโมทนาและมีส่วนในการสร้างบารมีครั้งนี้ ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีงาม หลุดจากกรรมพ้นจากเวร ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆด้าน เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งปวง มีความสุขทุกทิวาราตรีกาล เป็นนิจเทอญCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

มีนโยบายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-๑๙(Covid-19)

จึงประกาศหยุดเรียน เป็นเวลา ๕ วัน

ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ให้นักเรียนติดตามข้อมูลการเรียนการสอน online ผ่านทาง

Facebook : รร.นันทบุรีวิทยาวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

LINE: ข้อมูลครูผู้สอน


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ร.ร. นันทบุรีวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

“การเลือกตั้งประธานนักเรียน”

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


(ข้อมูลเพิ่มเติม)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มิถุนายน๒๕๖๔


(ข้อมูลเพิ่มเติม)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร


นำสามเณรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๒/๒ ร่วมงานฌาปณกิจศพ

โยมพ่อ เสนอ พรมมา

ณ วัดบ้านเมืองเลน

สมาชิคกลุ่มสตีแม่บ้านโครงการภัตตาหารเพลพระราชทาน

ในโครงการพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ข้อมูลเพิ่มเติม)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร


จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔


มิถุนายน ๒๕๖๔


(ข้อมูลเพิ่มเติม)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พระครูสิรินันทวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ในการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาด รูปแบบสะสมหน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ปวช.)


#ห้องเรียนเป็นเลิศทวิศึกษาช่างยนต์

#ห้องเรียนเป็นเลิศทวิศึกษาช่างไฟฟ้า

กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียน เปิดปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ได้ทำการรับมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ได้ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.oo น. ทางร้านได้ถวายไอครีม นักเรียนสามเณร จำนวน ๒๙o รูป ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (คลิ๊ก)

หน่วยแพทย์พระราชทาน

คณะ ทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลน่าน (คลิ๊ก)

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2563

#วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 (คลิ๊ก)

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ร่วมจัดแสดงโชว์เผยแพร่ผลงานและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชน (คลิ๊ก)


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊ก)

กิจกรรม เสริมธรรมเสริมชีวิต สู่ความเป็นศาสนทายาท

เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวร (รายละเอียดคลิ๊ก)

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (คลิ๊ก)

#กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 94 รูป ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คลิ๊ก)

ข่าวเด่น WBTV

📺📺📺

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดดูงานโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

☘☘☘☘☘

ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินของโรงเรียน ในปฏิทินของท่านได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้


ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-771723
E-mail : nantha.school@gmail.com