ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ได้ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ทางร้านได้ถวายไอครีม นักเรียนสามเณร จำนวน 290 รูป ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊ก)

หน่วยแพทย์พระราชทาน

คณะ ทันตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลน่าน (คลิ๊ก)

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2563

#วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 (คลิ๊ก)

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร ร่วมจัดแสดงโชว์เผยแพร่ผลงานและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชน (คลิ๊ก)


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊ก)

กิจกรรม เสริมธรรมเสริมชีวิต สู่ความเป็นศาสนทายาท

เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไร้ผล การพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวร (รายละเอียดคลิ๊ก)

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่13-14 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (คลิ๊ก)

#กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 94 รูป ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คลิ๊ก)

การแข่งขันทักษะวิชาการสามเณรสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม สายสามัญศึกษา จ.น่าน (คลิ๊ก)


ข่าวเด่น WBTV

📺📺📺

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดดูงานโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

☘☘☘☘☘

ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินของโรงเรียน ในปฏิทินของท่านได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างนี้


ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-771723
E-mail : nantha.school@gmail.com